ИСПРАТИ НИ ПОРАКА

  ИНФОРМАЦИИ

  ДПТУ Јантар ДООЕЛ увоз – извоз, Скопје
  ЕДБ 4080011524328
  ЕМБ 6739164
  +389 71 322 308
  jantar.mk@gmail.com

  Продажно место на P.S. Fashion на се наоѓа во Градскиот трговски центар на 1 спрат, од страната на плоштад, а другите производи можете да ги видите и да ги купите на сајтот.